…üç mart’ı |
Mar 3, 2014 - şiir    Yorum Yok

…üç mart’ı

3marti

k  a l b i n   h e p   m u t l u l u k l a   d o l s u n,

s a ğ l ı k l ı , h u z u r l u   g e ç s i n   h e r   a n ı n

b u g ü n ,   e n   g ü z e l  p a z a r t e s i n   o l s u n !

. . . b u   s e n e   d e   e n   g ü z e l   y a ş ı n .

.eYorum Bırakın